Τα νέα μας Ιανουάριος 2007

Ιανουάριος 2007

  • Το Βρετανικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το Royal Academy of Dance οργάνωσε σεμινάρια μπαλέτου για μαθήτριες σε προεπαγγελματικό επίπεδο καθώς και για δασκαλες μπαλέτου. Τα σεμινάρια τα παρακολούθησαν 30 μαθήτριες από όλη την Ελλάδα καθώς. Τα σεμινάρια διέρκησαν 5 μέρες και διεξήχθηκαν στο WAVES STUDIO.
  • Η Βασιλική Ακαδημία Χορού του Λονδίνου (RAD) επέλεξε την Κα Χ. Ρόκα να γίνει tutor του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ακαδημίας Certificate in Ballet Teaching Studies.
  •